Prijava nije nužna za pregledavanje štandova ili surfanje kroz sajam.